pełnometrażowy film VR

3 września 1935 roku. Pałac w Sztynorcie, własność rodziny von Esti. Za dwa tygodnie mają zostać wydane ustawy rasowe w Norymberdze. Podczas kolacji poezji, muzyki i filozofii grupa arystokratów omawia możliwe skutki nowego prawodawstwa.

recenzja filmu

prof. dr hab. Tadeusz Lubelski
W sensie inscenizacyjnym spektakl jest statyczny, ale sytuacja zarysowana przez dialogi bardzo ciekawa, bo dotyczy zagrożeń brzmiących aktualnie — nietolerancji, wykluczenia, terroru rządzącej grupy uzurpującej sobie wszechwładzę. Tego rodzaju aktualność wydaje się właśnie pierwszym warunkiem powodzenia spektakli 3D: jeśli akcja brzmi znajomo, angażuje emocje, wtedy odbiorcze wrażenie bycia w środku działa z podwójną siłą. Tak właśnie zapamiętałem swój odbiór.

projekcje

31 lipca 2020, godziny 15:00, 18:30, Maćkowa Ruda, Galeria Strumiłło, Maćkowa Ruda 17 (pokazy przedpremierowe)

1 sierpnia 2020, godziny 11:00, 15:00, 19:00, Muzeum w Lidzbarku Warmińskim, Plac Zamkowy 1 (pokazy przedpremierowe)

14 sierpnia 2020, godzina 19:00, premiera w pałacu w Sztynorcie

15 sierpnia 2020, godziny 10:30, 14:30, 18:30, 22:30, Sztynort, pałac w Sztynorcie

16 sierpnia 2020, godziny 10:30, 14:30, 18:30, 22:30, Sztynort, pałac w Sztynorcie

17 sierpnia 2020, godziny 12:00, 16:00, Węgorzewo, Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Józefa Bema 14

19 sierpnia 2020, godziny 16:00, 20:00, Ełk, Muzeum Historyczne w Ełku, ul. Wąski Tor 1

21 sierpnia 2020, godziny 16:00, 20:00, Czukty, Teatr Szekspirowski Czukty, Czukty 10

23 sierpnia 2020, godziny 10:00, 14:00, 18:00, Olsztyn, MOK, ul. Ryszarda Knosały 3B

27 sierpnia 2020, godziny 18:00, 22:00, Berlin, Haus der Statistik, Otto-Braun-Straße 70-72

28 sierpnia 2020, godziny 14:00, 18:00, 22:00, Berlin, Haus der Statistik, Otto-Braun-Straße 70-72

29 sierpnia 2020, godziny 14:00, 18:00, 22:00, Berlin, Haus der Statistik, Otto-Braun-Straße 70-72

31 sierpnia 2020, godzina 19:00, Warszawa, Kino Muranów, ul. Generała Władysława Andersa 5

1 września 2020, godzina 19:00, Warszawa, Kino Muranów, ul. Generała Władysława Andersa 5

2 września 2020, godzina 19:00, Warszawa, Kino Muranów, ul. Generała Władysława Andersa 5

3 września 2020, godzina 19:00, Warszawa, Kino Muranów, ul. Generała Władysława Andersa 5

8 września 2020, godzina 20:00, Warszawa, Tęcza od Kuchni, ul. Suzina 8

zespół

Oskar Hamerski
Paul Boche
Thorsten Münchow
Mikołaj Osiński
Julian Mere
Katarzyna Węglicka
Maja Luxenberg
Wiktoria Tarnowska
Lena Darska

tekst, reżyseria
Jakub Maiński

asystent reżysera
Jan Witek-Terlikowski

zdjęcia
Grzegorz Wełnicki

kostiumy, scenografia
Dina Bienfait
Anna Łukasik

dźwięk
Andrzej Kowal

producent
Hannah Wadle

Dla prasy

jakub.mainski@gmail.com

© Jakub Maiński, FairerTales Hannah Wadle

informacja o projekcie

BIO członków zespołu

opis projektu na 50 i 350 znaków

film pokazujący widzów filmu Sztynort 1935

zdjęcia autorstwa Marcina Łobrów z prapremiery w pałacu w Sztynorcie, 2019 r.

Sztynort trafił do teatru, Ewa Mazgal, Gazeta Olsztyńska, marzec 2018 r.

rejestracja czytania publicznego w Instytucie Teatralnym w 2018 r.

plakat autorstwa Katarzyny Przezwańskiej

informacje techniczne
czas trwania: 76 minut
technologia: VR 180 stopni, barwny
dźwięk: ambisoniczny

© Jakub Maiński, FairerTales Hannah Wadle

projekcje
obowiązuje rezerwacja, prosimy o wybranie terminu
i wysłanie maila na: sztynort1935@gmail.com

14 sierpnia 2020, godzina 20:00, premiera w pałacu w Sztynorcie
15 sierpnia 2020, godziny 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, projekcje w pałacu w Sztynorcie
16 sierpnia 2020, godziny 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, projekcje w pałacu w Sztynorcie

8 września 2020, godzina 20:00, Warszawa,Tęcza od Kuchni

© Jakub Maiński, FairerTales Hannah Wadle